tự động hóa và điều khiển công nghiệp - thiết bị điện schneider

Cty tự động hóa công nghiệp – Quang Trung cung cấp & phân phối thiết bị tự động hóa – điện công nghiệp của háng Chneider Electric.

Biến tần Schneider

Cty tự động hóa Quang Trung cung cấp phân phối biến tần của hãng Schneider.

Điều khiển quá trình và an toàn

Cty tự động hóa Quang Trung Điều khiển quá trình và an toàn của hãng Schneider.

Bộ điều khiển PLC Schneider

Cty tự động hóa Quang Trung cung cấp phân phối bộ điều khiển PLC của hãng Schneider.

Phần mềm SCADA Schneider

Cty tự động hóa Quang Trung cung cấp phân phối phần mềm SCADA của hãng Schneider.