Thiết kế bố trí thang máng cáp – Nhà máy bột lông vũ

Đội ngũ kỹ thuật Quang Trung thiết kế bố trí thang máng cáp cho nhà máy.

Đúng kỹ thuật, hợp lý, khoa học và thẩm mỹ cao.

Máng cáp đi vào phòng điều khiển

Đặc điểm của hệ thống thang máng cáp Quang Trung.

Bố trí 2 máng cáp riêng biệt cho động lực và điều khiển, ở phần động lực cápđiện biến tần và không biến tần cũng được tách riêng.

Hình ảnh thực tế

Máng cáp rẽ nhánh xuống thiết bị.

Sơ đồ đi máng cáp 2 tầng.

Máng cáp đi vào phòng điều khiển.

 

Video tổng quan hệ thống thang máng cáp

Tin khác
0888018801