Hệ thống điện, tự động hóa trọn gói nhà máy
Ngày cập nhật 16/01/2022

Công ty công nghệ cao Quang Trung cung cấp giải pháp tự động hóa, hệ thống cơ điện trọn gói nhà máy. Quang Trung với đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm từng thi công nhiều dự án trong và ngoài nước, do vậy đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.   Hệ…

Dự án đang triển khai

Hệ thống điện, tự động hóa trọn gói nhà máy
Ngày cập nhật 16/01/2022

Công ty công nghệ cao Quang Trung cung cấp giải pháp tự động hóa, hệ thống cơ điện trọn gói nhà máy. Quang Trung với đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm từng thi công nhiều dự án trong và ngoài nước, do vậy đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.   Hệ…

Tự động hóa

Xem thêm
Hệ thống điện, tự động hóa trọn gói nhà máy
Ngày cập nhật 16/01/2022

Công ty công nghệ cao Quang Trung cung cấp giải pháp tự động hóa, hệ thống cơ điện trọn gói nhà máy. Quang Trung với đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm từng thi công nhiều dự án trong và ngoài nước, do vậy đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.   Hệ…