Nhà thầu điện Quang Trung thiết kế thi công hệ thống điện, tự động hóa nhà máy.

Công ty tự động hóa Quang Trung chuyên thi công hệ thống cơ điện, tự động hóa nhà máy.

Công ty Quang Trung đã triển khai nhiều dự án ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới từ ngày thành lập năm 2014.

Nhà thầu điện Quang Trung cung cấp những sản phẩm dịch vụ chính như: thiết kế thi công hệ thống cơ điện, hệ thống tủ điện SCADA/DCS, tủ điện MCC, cung cấp thiết bị tự động hóa.

Danh mục dự án tiêu biểu Quang Trung đã thực hiện

Năm 2022

Thiết kế, cung cấp hệ thống cơ điện nhà máy bột lông vũ công suất 30 tấn/ngày ở thành phố Davao, Philippines. Xem chi tiết dự án ở đây