Cty Quang Trung cung cấp hệ thống tự động hóa công nghiệp: hệ thống điện, hệ thống SCADA/DCS công nghiệp.